Ateist Nedir Özellikleri Nelerdir?

ateizm-nedir-özellikleri-nelerdir
 • Beğen
  Loading...

Ateist nedir sorusu hemen hemen her dönem en çok merak edilen sorular arasında yer almıştır. Ateizm dediğimiz felsefi akım tüm tanrısal ve ruhsal varlıkları reddetmektedir. Ateizm denildiği zaman ilk olarak akla dinin karşısında olan bir düşünce yapısı gelse de aslında tam olarak öyle değildir.

Ateistler ne yapar ya da ateistler neye inanır sorularına din karşıtlığı olarak cevap vermek yanlıştır. Ateizmin kelime anlamı tanrı tanımazlıktır. Bu nedenle ateizm dinlerin iyi ya da kötü olması ile ilgilenmez. Bu konuyu araştırmak onların alanının dışındadır.

Ateist Nedir

ateizm-nedir-ozellikleri-nelerdir

 

Ateizm tüm metafizik öğeleri reddetmektedir. Bu nedenle dinde yer alan tüm ruhsal ve tanrısal varlıklar ateizmde kabul görmemektedir. Ateizm dedikleri zaman çoğu kişinin aklına dinsizlik kavramı gelmektedir. Oysa bazı uzak doğu dinlerinde de belli bir tanrı inancına rastlamak mümkün değildir. Buna örnek olarak Budizm verilebilir. Bu dinde belirli bir Tanrı inancı bulunmamaktadır. Bu nedenle ateist nedir denildiği zaman direkt dinsizlik kavramı ile açıklamak çok doğru değildir.

Ateist Nedir Kime Denir

ateizm-nedir-ozellikleri-nelerdir

Ateist ne demek sorusuna tanrı ve tüm tanrısal varlıkların varlığını reddedip bunların hayalden ibaret olduğunu düşünen kişilere verilen isimdir şeklinde cevap verilebilir. Ateizm birçok kişinin bildiğinden daha farklı bir inanç sistemidir aslında… Ateistlik nedir fikirleri nelerdir denildiği zaman birçok kişi tanrıyı inkar eden düşünce sistemi olarak temsil etmektedir. Fakat inkar kelimesi var olan bir şeyi reddetmek manası taşımaktadır. Oysa ateistler tanrının varlığını kabul etmezler. Bu nedenle inkar etmek kavramı bu konu için doğru bir ifade olmayacaktır.

Aynı şekilde tanrıtanımaz ifadesi de çok doğru değildir. Çünkü ateistlere göre varlık aleminde herhangi bir Tanrı’ya ya da Tanrısal varlığa yer yoktur. Tanımak kelimesi ise varlıklar için mümkün olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı ateistler kendilerine yapılan bu yakıştırmaları kabul etmemektedirler. Ateist nedir sorusunun cevabı tanrıtanımazlık ya da tanrıyı inkar olmamalıdır.

ateizm-nedir-ozellikleri-nelerdir

Deist nedir sorusunun cevabı ise ateizmden oldukça farklıdır. Deist inancını benimseyen insanlar Tanrının varlığını kabul etmektedirler. Fakat tüm dinleri reddederler. Deistler Tanrı’nın tüm evreni yarattıktan sonra hiçbir müdahalesi olmadığını savunur. Dolayısı ile Tanrı’nın insanların kurtuluşu ve doğru yolu bulmaları için peygamberler göndermesi inancını da benimsememektedirler. Yani Ateizm ile Deizm birbirinden oldukça farklı iki düşünce sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ateizm Nedir ve Özellikleri

ateizm-nedir-ozellikleri-nelerdir

Ateizm nedir ve özellikleri nelerdir gibi sorular konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan biridir. Ateizm düşünce sistemini benimseyen insanların birçok özelliği bulunmaktadır. Ateist nedir sorusunun cevabı bu özellikler ile daha net bir hal almaktadır. Bu özellikler arasında en çok akla gelenleri ise şu şekilde sıralamamız mümkündür;

 • Akla gelen ilk özellik Tanrı’ya ve Tanrısal varlıklara inanmazlar.
 • Tanrı kavramının yalnızca bir hayal ürünü olduğunu savunurlar.
 • Birçok kişi tarafından sanıldığının aksine dinlerin karşısında değillerdir. Onlar Tanrı’nın var olmadığını savunurlar.
 • Tanrı ve Tanrısal varlıkların yanı sıra metafiziksel varlıkların hiçbirine inanmazlar.
 • Bir şeyi açıklarken inanç yolunu tercih etmezler. Kesinlikle inanç yolu ile açıklamayı tercih etmezler.
 • Tüm konuları açıklarken felsefi yolu tercih ederler. Akılcı ve felsefik düşünce sistemini benimserler. Öne sürülen ateist soruları da akılcıdır.

Ateist Nedir | Ateizm Çeşitleri Nelerdir

ateizm-nedir-ozellikleri-nelerdir

Ateizm’in 4 çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Negatif Ateizm
 2. Pozitif Ateizm
 3. Pratik Ateizm
 4. Teorik Ateizm

1 – Negatif Ateizm

ateizm-nedir-ozellikleri-nelerdir

Bu türün diğer adı zayıf ateizmdir. Birçok kişi tarafından bu isimle bilinmektedir. Bu düşünce sistemine göre prensip olarak bir yaratıcının yani Tanrı’nın varlığı kabul edilmektedir. Fakat Tanrı’nın var olduğunu gösteren bir net bir sebebe henüz rastlamadıklarını ifade etmektedirler. Onlara göre de yeterli düzeyde kanıt bulunamayan bir kavramın varlığına inanmak kabul edilemezdir.

2 – Pozitif Ateizm

ateizm-nedir-ozellikleri-nelerdir

 

Bir diğer ismi de güçlü ateizmdir. Birçok kişi bu ismi ile bilmektedir. Ateizmin bu çeşidi Tanrı’nın varlığını hiçbir şekilde kabul etmemektedir. Tanrı kavramı onlar için yalnızca saçma bir hayalden ibarettir. Varlığı kanıtlanamayan bir Tanrı’yı kabul etmek mümkün değildir.

3 – Pratik Ateizm

Ateizmin bu çeşidinde ise Tanrı2ya karşı en ufak bir ilgi dahi bulunmaktadır. Yani diğer çeşitlerinde olduğu gibi yokluğu kanıtlanmaya çalışılmaz. Tanrı var da olabilir yok da bu onların umurlarında değildir.

4 – Teorik Ateizm

ateizm-nedir-ozellikleri-nelerdir

Ontolojik, sosyolojik, mantıksal ve psikolojik gerekçeler ile beraber sunulan ateizm çeşidine verilen isimdir. Bu gerekçeleri sunarak Tanrı’nın var olabileceğinin asla ama asla bilinemeyeceğini savunurlar.

Ateist nedir konulu yazımızı beğendiyseniz 6 Adımda Sonbahar Depresyonu ve Depresif Ruh Halinden Kurtulmanın Yolları konulu yazımıza da göz atabilirsiniz.

OKUYUCU YORUMLARI