Hayatına Renk Katacak İçerikler | BurcuAlem.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Sağlık
  4. »
  5. Sosyopat Ne Demek? 10 Adımda Sosyopat Belirtileri Nelerdir?

Sosyopat Ne Demek? 10 Adımda Sosyopat Belirtileri Nelerdir?

Bilgece Bilgece - - 14 dk okuma süresi
2 0
sosyapat-ne-demek

Sosyopat ne demek? Sosyopat nedir, sosyopat belirtileri nelerdir? Toplum için belirli bir sayıda bulunsa da ciddi vakalarla karşılaşılmadığı müddetçe fark edilmeyen sosyopatlar bulunuyor. Sosyopatların, toplum arasında kullanılan tanım ile çoğu zaman psikoloji literatüründeki anlamı değişiklik gösterebiliyor. Sosyopata dair kavram karmaşası yaşanması tanı almış kişilere karşı da bakışı değiştirebiliyor.

YouTube video

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda sosyopat ne demektir, sosyopatın diğer tanılarla farklarına bakmak gerekir. Aksi takdirde bu ‘tanıya’ dair kafanız karışabilir. Çevrenizde bir vaka sonucu duyduğunuz sosyopat kişilere karşı ön yargılı da olabilirsiniz. Dilerseniz, sosyopat ne demek ve sosyopata dair tüm merak edilen konular için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

1- Sosyopat Ne Demek? Sosyopat Ne Demektir Sosyopatik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Sosyopatlık psikolojik temelli bir hastalıktır. DSM-5 üzerinde ‘Antisosyal Kişilik Bozukluğu’ olarak da bilinir. Ancak bu psikolojik rahatsızlık bir depresyon, kaygı bozukluğu kadar sık görülmez. Sık görülmemesi ve hatta toplum arasında kolay kolay fark edilmemesinden dolayı sosyopat kavramı çoğu zaman farklı kelimelerle karışır. Örneğin karşınızdaki kişiyi duygusuz, sorumsuz, bencil olarak adlandırabilirsiniz. Ancak bu durum sandığınızdan değişik olabilir.

sosyapat-ne-demek
Sosyopat Ne Demek?

Kafa karışıklığını gidermek adına sosyopat ne demek, sosyopat belirtileri ve sosyopatın oluşma sebeplerine göz atmak gerekir. Böylece konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmakla birlikte daha doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Fakat daha önce değinildiği üzere sadece bencilliğini gördüğünüz bir insana sosyopat diyemezsiniz. Psikoloji uzmanları dahi yeterli hikayeyi dinlemeden, testler uygulamadan kişiye ‘sosyopat’ tanısını koyamaz.

Narsist Sosyopat Nedir?

Sosyopat bazı koşullarda ek bir tanı alabilmektedir. Narsist ya da narsistlik sosyopat bunlardan birisidir. Hali hazırda var olan sosyopat davranışlarında baskın olarak narsist özellikler görülen kişilere verilir. Bunlar arasında: kendini biricik görme, en değerli olduğunu düşünme, kıymetinin diğer insanlardan fazla olduğunu düşünme vb. bulunur.

Manipülatif Sosyopat Ne Demek?

Manipülatif davranışlar aslında sosyopat ne demek, belirtileri kapsamında yer alır. Ancak her sosyopat tanısı alan kişide manipülatif davranışlar kesin olarak olmak zorunda olmadığı gibi bazı insanlarda daha sık oranda görülebilir. Manipülatif davranışlar sergileyerek çevresini kontrol altına almaya çalışan sosyopatlar bu tanıyı alır.

Yüksek İşlevli Sosyopat Ne Demek?

Genel olarak sosyopat tanısı almış kişiler arasında topluma karışmaya daha açık olan, sosyalliği bir kademe yüksek olan, ciddi kuralsızlık yapmayan ya da zarar verici davranış sergilemeyen kişiler için söylenir. Yüksek işlev aslında toplum içerisinde gösterebileceği işlevsel durumla alakalıdır. Diğerlerine nazaran olumlu bir tanıdır.

2- Sosyopat Hastalık mıdır?

Evet sosyopat olmak, hastalıktır. Ancak bu fiziksel değil tamamen psikolojik bir rahatsızlığı kapsamaktadır. Kişinin psikolojik olarak aldığı bu tanı karşısında fiziksel hastalıklarda olduğu gibi ilaç tedavisine başlaması gerekir. Aksi takdirde hem kendi hem de çevresi için olumsuz yaşantılar ortaya çıkacaktır.

3- Sosyopat Özellikleri Nedir? Sosyopat Nedir ve Kime Denir? İşte Sosyopat Belirtileri!

Özellikle psikopat ve sosyopat arasındaki fark nedir sorusuna hitaben sosyopat özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Sosyopat özellikleri diğer psikolojik hastalıklara göre oldukça keskin çizgilerle ayrılır. İşte sosyopat nedir ve kime denir sorusuna hitaben verilebilecek sosyopat özellikleri!

A- Kanun ve Kurallara Uymaz

sosyapat-ne-demek

Kurallar yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli ve önemli şeylerdir. Ancak sosyopatlar tarafından kanun ve kuralların bir önemi yoktur. En basit kuraldan en karışık kurala kadar hiçbirine uyum sağlamadığı görülür. Kırmızı ışıkta trafikte geçtiğini görebilir, marketten bir eşya çalarken de tanık olabilirsiniz. Hatta insan öldürmenin yasak olduğu, cezaları olmasına rağmen insan öldürdüğünü de görebilirsiniz! Ancak her sosyopat cinayet işlemek zorunda değildir.

B- Empati Yoksunudur

Empati sahibi olmak her insanda bulunması gereken bir özellikken sosyopat ne demek sorusunun cevabında malesef empati bulunmaz. Sosyopatlar tam bir empati yoksunudur. Adeta küçük bir çocuk gibi o an içinde istediklerinin olmasını bekler, karşı tarafın ne düşündüğü/ hissettiği konusunda bir olayın içine girmez.

Diğer tanırlardan en net şeklinde ayrılan özellik budur. Empatilerinin olmayışı bir bakıma karşısındaki insanın acı çekmesine, kuralsızlığa ve birçok duruma neden olabilir. Çünkü empati insani bir duygudur. İkili-üçlü ilişki oluşturabilmek bir gruba aidiyet hissetmek adına empati duygusu şarttır.

C- Karizmatik/ Çekici Bir Görünüm

sosyapat-ne-demek

Karizmatik olmayı sadece fiziksel anlamda düşünmemelisiniz. Sahip olduğu bu çekiciliği güzellik dışında da elde edebilir. Örneğin ileri bilgi sahibi olması, titiz olması ya da düzenli olması da kişide bu algı oluşmasına sebep olabilir. Fakat genel olarak incelendiğinde sosyopatların dış görünümüne dikkat ettiği yüksek oranda görülmüştür.

D- Spontan Sorgusuz Sualsiz Yaşar

Hayatın tamamında olmamakla birlikte belirli dönemlerinde plan yapmak ve bu planlara ayak uydurmak gerekebilir. Fakat sosyopatlar için bu durum bir miktar zordur. Çoğunlukla günlük yaşamında sosyopatlar spotandır. Yani içinden gelen her ne ise karşı tarafı, olacakları ve sonucu düşünmeden haraket eder. Spontan hareket etme sosyopat ne demek suali için net cevaplardan birisidir.

E- Sosyal İlişkileri Yok Denecek Kadar Az ya da Yüzeyseldir

Sosyopatların diğer insanlarla kurabileceği duygusal bir ilişkisi yoktur. Çünkü duyguları hissetmek bunu derinlemesine yaşamak kendisinde var olmamıştır. Bir başkasını tam anlamıyla anlayamayan sosyopatlar haliyle başkalarıyla duygusal bir bağ oluşturamaz. Sevgi zannedilen aslında sevgi değildir ya da saygı. Burada sosyopatın hedeflediği farklı amaçlar vardır ve bu amaçları kazanmak adına yüzeysel ilişkiler kurabilir.

F- Vicdani Duyguları Yoktur/ Özür Dilemez

sosyapat-ne-demek

Sosyopat ne demek hangi özellikleri taşır sorusuna cevaben özür dilememe, vicdani yoksunluk davranışları verilebilir. Çevrenizde sosyopat kişilik bozukluğu olan bir kişi bulunuyorsa ağzından ‘özür dilerim’ ‘çok üzgünüm, pişmanım’ gibi cümleler duyamazsınız. Çünkü onlar asla pişman olmaz. Yaptıklarının arkasındadır, karşısındaki kişinin duygularının önemi yoktur. Özrünü dile getirmez. Yaşamına devam eder.

G- Sosyopat Ne Demek| Hitabetleri Güçlüdür

Sosyopat kişiliklerin konuşma dili oldukça etkilidir. Şiirsel bir anlatım kullanarak hayatını sürdürür. Hatta çoğu zaman bu özelliği sayesinde çevresindekileri manipüle bile eder. Manipülasyon sayesinde emellerine ulaşmaya çalışır. İnsanları farklı koşullarda ve yönlerde yoğunlaştırıp, yönlendirebilir. Bundan büyük bir zevk alır.

4- Sosyopat Zeki midir?

Genel kanı ve tanı almış kişilerin araştırmarından elde edilen bulgular, sosyopatların zeki olduğu yönünde bilgi sunar. Sosyopat kişiler sahip olduğu zekayı iyiye değil daha çok kendi amaçlarını gerçekleştirmek adına kullanır. Özellikle ince detaylı planlar yaparak insanlara zarar vermek, amacına ilerlerken hangi durumların kolaylık sağlayabileceği gibi ince ayrıntılarda zekasını en iyi şekilde ortaya koyar.

5- Sosyopatlar Korkar mı?

sosyapat-ne-demek

Sosyopatlar korkmaz. Elbette temel duyguları vardır fakat özellikle narsist sosyopat tanılı kişilerde bu tarz bir durum görülmez. Kendilerine korkuyu yakıştıramazlar. Her zaman karizmatik ve güçlü durmak adına korkularını varsa da gizlerler.

6- Sosyopatik Doğuştan mıdır?

Sosyopat ne demek sorusu kadar sosyopat davranışların doğuştan olup olmadığı merak edilir. Sosyopatik davranışlar çoğu zaman doğuştan değil kişinin yaşadığı çevreden dolayı ortaya çıkar. Yaşamlarındaki travmatik olaylar, cinsel saldırılar ya da ciddi kayıplar (ölüm gibi) durumlarda sosyopatik davranışların ortaya çıktığı görülür. Kalıtımsal olarak geçip geçmediğine dair net bir kanıt henüz yoktur.

7- Sosyapat Olduğunu Nasıl Anlarsın? Manipülatif Sosyopat Testi Nedir?

Uzman psikiyatristler tarafından sosyopat tanısı koymak için belirli adımlar takip edilir. İlki bir şekilde doktora gelen hastanın hikayesini dinlemektir. Sosyopatların genel olarak doktora kendi isteğiyle geldiğini görmek zordur. Çünkü var olan sorunun farkında değildir ya da bunu kabul etmez. Sosyopat tanıları daha çok ciddi bir olaya karışmaları neticesinde kendilerine verilir.

Uzmanların herhalukarda izlediği yöntemlerden ilki hastanın var olan yaşantısını ve davranışlarına dair bilgi almaktır. Daha sonra literatürde yer alan testleri uygulayarak karşısında bulunan kişiye bu tanının uygun olup olmadığına karar verir. Uygulanacak olan bu testler internette yer alan blog sayfalarındaki testler gibi değil akademik olarak üzerine ciddi olarak çalışılmış testlerdir.

8- Sosyopatlar Tehlikeli midir?

sosyapat-ne-demek

Sosyopatlar ya da Antisosyal Kişilik Bozukluğu tanısı almış kişilerin çoğu zaman toplumda ciddi bir cinayete karıştığı görülür. Bu açıdan bakıldığında tehlikeli psikolojik rahatsızlıklar arasında yerini alır. Fakat bu her sosyopatın cinayet işleyeceği anlamına da gelmez. İnsanları genel olarak bir kalıba sokmadan sosyopat kişinin durumuna göre tehlikesi fark edilmelidir.

9- Sosyopat Ünlüler Kimler?

Sosyopat ünlüler hakkında bilinen bir isim yoktur. Bu tarz insanlar kendilerini çok iyi kamufle ettikleri için ünlüler arasında bu tarz insanlar olsa dahi kendilerini belli etmeyeceklerdir.

10- Psikopat ve Sosyapat Arasındaki Fark Nedir?  Psikopat ve Sosyopat Nedir?

Sosyopat ne demek sorusunu araştırdığınız da psikopat kelimesi ile de karşılaşırsınız. Bunun sonucunda psikopat mı sosyopat mı sorularını da takip edebilirsiniz. Aslında psikopat ve sosyopat genel olarak özellikleri ile ortaktır ve uzmanlar tarafından da ayırt edilmeksizin kullanılır. Fakat ikisi arasında çok ince bir yer bulunur.

Sosyopat kişilikler kalıtımsal değil, yaşantılar sonucu ortaya çıkar. Psikopatlar ise daha çok doğuştan gelen kişilikleri temsil etmektedir. Sosyopatlar ayrıntılı planlardan hoşlanmaz, dürtüsel / anlık hareket eder. Psikopatların ise tüm hayatı doğuştan planlıdır. Bir şey yapıldıysa mutlaka sebebi vardır; sosyopat için ise bir insanı öldürmek bile ‘bilmem, öylesine içimden geldi öldürdüm’ gibi nedensiz şeylere dayanabilir.

Sosyopatlık diğer adıyla Antisosyal Kişilik Bozukluğu en tehlikeli psikolojik rahatsızlıklar arasında bulunur. Dilerseniz, 15 Farklı En Tehlikeli Psikolojik Hastalıklar Nelerdir yazımıza bakarak bilgi alabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.